اطلاعیه همکاران محترم سفیر

نحوه محاسبه حق الزحمه همکاران محترم سفیر از 1402/06/04

1-پایه پرداختی برای سفیران موتورسیکلت شیفتی 370 هزار تومان می باشد و برای سفیران وانت شیفتی 450 هزار تومان می باشد.

2-برای سفیران موتور سیکلت در صورتی که نقاط تحویل و جمع آوری بیش از 25 نقطه باشد. هرنقطه مبلغ 5 هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد. و برای سفیران وانت در صورتی که نقاط تحویل و جمع آوری بیش از 20 نقطه باشد. هرنقطه مبلغ 5 هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.

3-در صورتیکه مجموع مسیر هر شیفت بر اساس محاسبه سیستم بالاتر از 70 کیلومتر باشد، بابت هر کیلومتر مازاد بر 70 کیلومتر 2 هزار تومان به مبلغ پایه اضافه می گردد.
4-حق الزحمه هر شیفت نهایتا تا 24 ساعت بعد از اتمام واریز می شود. پرداختی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در روز شنبه انجام می شود.

5-هر سفیر موتور سیکلت و وانت پس از 40 شیفت کار در یکماه مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پاداش در پایان ماه دریافت خواهد نمود.این مبلغ پاداش علاوه بر پاداشهای عملکرد می باشد.

6-مبلغ سفته ضمانت در زمان ثبت نام برای سفیران موتور سیکلت 50 میلیونی و برای سفیران وانت 100 میلیونی می باشد.

7- اگر مشتری در زمان تحویل یا جمع آوری بسته پاسخگوی تماس نبود سفیر پس از مراجعه به محل مشتری با زدن زنگ واحد از عدم حضور مشتری مطمئن شود و در صورت عدم حضور می بایست با پشتیبانی تماس بگیرد و اطلاع دهد.
(در صورت تماس مشتری مبنی بر عدم مراجعه سفیر به آدرس، این مورد شامل جریمه 50هزارتومانی خواهد شد.)

8- هر سفیر که در نقطه ای از شیفت عملیات تحویل یا جمع آوری آن به هر دلیل ناموفق گردد، 2 هزار تومان از مبلغ کل سرویس در هر نقطه کسر می گردد.

سیستم محاسبه پاداش عملکرد برای همکاران محترم سفیر

به اطلاع همکاران محترم تحویل می‌رساند از 1402/06/04 مبلغی به عنوان پاداش عملکرد به همکاران عزیزی که در شاخص‌های زیر کارایی خوبی داشته باشند به همراه حق سرویس تقدیم می‌شود:
1- رفتار مناسب با تحویل‌گیرندگان
2- زمان‌بندی و نظم
3- درصد موفقیت تحویل

رفتار مناسب با تحویل‌گیرندگان
در حال حاضر به تمامی تحویل‌گیرندگان پیامکی جهت نظرسنجی در مورد رفتار و ظاهر سفیران ارسال می‌شود و تحویل‌گیرندگان نمره‌ای بین 1 تا 5 به رفتار و نحوه برخورد سفیران می‌دهند. به ازای هر نمره 5 که از سوی تحویل‌گیرنده به سفیر داده شود مبلغ 30.000 ريال به حق سرویس آن شیفت سفیر افزوده می‌شود.

زمان‌بندی و نظم
همانگونه که همکاران محترم اطلاع دارند، اکوپیک هنگام شروع شیفت یک پیامک مبنی بر زمان تخمینی رسیدن به تحویل‌گیرندگان ارسال می‌کند. رسیدن مرسولات در زمان مقرر، فوق‌العاده در افزایش رضایت مشتریان تأثیر مثبت دارد و ما را به عنوان یک شرکت خوش‌قول و منظم معرفی می‌کند. سیستم اکوپیک زمان تخمینی و زمان واقعی تحویل را ثبت کرده و همکارانی که تحویل مرسولات را با میانگین کل اختلاف‌زمانی کمتر از 10 دقیقه انجام دهند مبلغ 5   % به حق سرویس آنها افزوده می‌شود.

درصد موفقیت تحویل
همکاران محترمی که تعهد بالاتری نسبت به تحویل مرسولات دارند مستحق دریافت پاداش هستند. لذا در صورت تحویل بالای 90  % از مرسولات مبلغ 5   % به حق سرویس دریافتی اضافی می‌شود.