اطلاعیه تغییر شیفت

احتراما ضمن آرزوی سلامتی برای شما و همکاران محترمتان به اطلاع می رساند از روز شنبه مورخ 1402/06/04 شیفت های کاری اکو پیک به شرح زیر خواهد بود: 

شیفت صبح: از ساعت 09:00 تا ساعت 13:00
شیفت عصر: از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00
مهلت ثبت سفارش برای جمع آوری در شیفت صبح: ساعت 6:30
مهلت ثبت سفارش برای جمع آوری در شیفت عصر: ساعت 13:30

مطابق با روال گذشته، تحویل مرسوله ها در شیفت بعد از جمع آوری صورت می گیرد.